لیست وب سایتهای ملا

بـاسـمـه تـعـالـــی


نشانی وب سایتهای ملا که غالبا به زبان فارسی است

و بعضه بالعربیة

  And rarely in English


الف: وب سایتهای فارسی که مستقل بوده و دیگران به آن حقی ندارند. توضیحا اینکه در صورت فروش هر وب سایت حق کسانیکه رمز مطالب حفاظت شده را خریداری کرده اند محفوظ خواهد ماند.


http://www.addin.ir/ وب سایت الدین مشخصات کتاب آنچه باید دانست.


http://www.akasiha.ir/ دامنه عکاسیها به فروش میرسد.


 http://akhyar.ir/دامنه اخیار به ارباب خمس پیشنهاد می شود


http://alebtekar.ir/ وب سایت الابتکار؛ ابتکاری در آموزش قرآن کریم


https://alghanoon.ir/ وب سایت القانون برای قانون ازدواج موقت در نظام جمهوری اسلامی است.


http://alghanun.ir/ وب سایت القانون که حامی برای وب سایت القانون برای قانون ازدواج موقت در نظام جمهوری اسلامی است.


http://alqanoon.ir/قوانینی که در جهان آخرت منقضی نمی شود


http://ba-khoda.ir/ وب سایت با خدا در مورد ولایت وخانواده


http://ba-esm.ir/ وب سایت با اسم برای فروش دامنه و وب سایت


http://bahweb.ir/ وب سایت بهوب معرفی وب سایتها


http://bazar-tala.ir/ وب سایت بازار طلا


وبگاه تشریفاتی سرای شادی و غم و اندیشه است که صفحه اول وب سایت http://www.neyl.ir همیشه به آن پیوند دارد.http://www.ba-shoma-dar-shadi-va-gham-va-andisheh.ir


http://defaeye.ir/ وب سایت دفائیه برای دعا می باشد


http://electronicha.ir/ وب سایت الکترونیکها (تجاری)


http://eqtedar.ir/ وب سایت اقتدار مبلغین روحانیت شیعه (جزء اموال دفتر است)


http://fekriran.ir/ وب سایت فکریران با 88 زبان و 3 نام برای مدیران


http://gooshha.ir/وبسایت گوشها


http://hekmatkhaneh.ir برگ نمونه ای از کتاب نهایه الاشکال علی نهایه الحکمه تألیف اینجانب ملا که در انتظار ادمه تألیف است.


http://masoumha.ir/ وب سایت معصومها مشخصات۱۴مهصوم (ع)


http://nahayatolafkar.ir/ وب سایت نهایه الافکار قرآن در قرآن


http://siyasatha.ir/ سایت سیاستها قرآن برای هر مجلس، دفتر اندیشه


http://sheerha.ir/ وب سایت شعرها بر مبنای اشعار مفاتیح الجنان


http://sharafat.ir/ وب سایت شرافت پدر وب سایت القانون و فضیلت وضع حمل


http://www.shokran.ir/ وب سایت شکرا برای درج آگهی تقدیر و تشکر


http://taqibat.ir/ پایگاه علمی و تخصصی تعقیبات نماز 


http://www.v14.ir/velayat-faqih

وب سایت ولایت فقیه 


http://www.vajd.ir/ وب سایت وجد راهی به سوی 70 وب سایت ملا


http://www.ykhoda.ir/ وب سایت وای خدا بجهت قرآن برای محافل علوم انسانی


http://www.zargarha.ir/ وب سایت زرگرها برای شخصیتهای بزرگواری که  زرگر هستند تهیه خواهد شد. فعلا دارای محتوای ارزشمندی است.


باء: وب سایتهای فارسی و عربی که مستقل بوده و دیگران به آن حق دارند.


 http://www.ketabgo.ir/ وب سایت کتابگو برای دریاف کتاب و فروش نرم افزار کتابخانه منزل

http://www.maktabah.ir/ وب سایت عربی مکتبه محل اخذ الکتب


جیم: وب سایتهای فارسی و عربی که مستقل بوده و دیگران به آن حقی ندارند.


http://aela.ir/ وب سایت اعلا راهی به سوی وبسایتهای قرآنی ملا
http://qarat.ir// وب سایت قرائت مسیر الی مواقع القرآنیه لملا وقد کان من المکتب الایمیل ایضا


http://attazkiye.ir/ وب سایت عربی التزکیه
http://attazkiye.ir/farsi/ وبلاگ فارسی التزکیه


http://aleqtesad.ir/ وب سایت عربی الاقتصاد
http://aleghtesad.ir/ وب سایت فارسی الاقتصاد


http://alhajj.ir/ وب سایت عربی الحج
http://hajha.ir/ وب سایت حجها


http://besorat.ir/ وب سایت بسرعت
http://besorat.ir/ar/ وبلاگ عربی بسرعت


http://karegarha.ir/ وب سایت کارگرها
http://saey.ir/ وب سایت سعی عربی کارگرها


 http://porsco.ir/ برای پاسخ به سوالات دینی با قبول مسولیت بسبب اخذ اجرت                           http://assoal.ir/ للاجابة بالمسائل الدینیة مع اخذ الاجرة و قبول المسؤلیة


http://shopramz.ir/ وب سایت شاپرمز فروشگاه دفتر(اموال دفتر)
http://ar.shopramz.ir/ الویب بالعربیه شاپرمز للتجارة


http://www.varzeshravesh.ir/ وب سایت ورزش روش

http://www.alalal.ir/ وب سایت الاخلاق الریاضة السلامة


دال: وب سایتهای فارسی، عربی و انگلسیی مختص دفتر به اضافه کل دفتر شادی و غم و اندیشه، خمس آن از حضرت آیة الله العظمی الامام سید علی حسینی خامنه ای ادام الله ظله العالی است و هر زمان شخصا و یا بتوسط وکیل می تواند تصرف نماید. وکیل قبلا باید اطلاع دهد.


http://bahdin.ir/ وب سایت بَه دین وبگاه رسمی فارسی دفتر شادی و غم و اندیشه است که اعلانیه های فارسی ملا را در آن می توانید ملاحظه کنید.


http://maakum.ir/ وب سایت عربی معکم؛ الموقع رسمی للمکتبه


http://ohst.ir/ websites Mulla  which is in English


هاء: وب سایتهای فارسی و عربی و انگلسیی که مستقل بوده و دیگران به آن حقی ندارند.


وبسایت فارسی ey-khoda.ir و

وبسایت عربی https://www.ayatollahnoo.com/و

 

وبگاه بین الملل ملا

http://www.nicha.ir  


http://alkalam.ir/ الویب الکلام للقصار
http://racy.ir// وب سایت انگلیسی الکلامenglish
http://tikeh.ir/ وب سایت تیکه برای جملات زیبای فارسی

 


http://arameshha.ir/ وب سایت آرامشها
http://sokun.ir/ وب سایت سکون که عربی آرامشها است.

وبسایت انگلیسی آرامشها

http://www.relief.ir/


http://azaha.ir/ وب سایت عزاها برای آیات قرآن ویژه قرائت در مجالس اموات تألیف و تدوین شده است. همچنین آگهی مجلس عزاداری و تسلیت در آن درج می گررد.

 http://almasaeb.ir  المصائب عربی لعزاء المؤمنین

   http://www.grief.irگریف انگلیسی


واو: وب سایت عقدها به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و ترکی هر کدام با دامنه مستقل.


http://aqdha.ir/ وب سایت عقدها که آگهی تجاری شما هم در پخش میشود.

http://www.agdha.ir/ وب سایت عقدها به زبان ترکی. قرآن سیزی اورگد میزه بوئشلرده

http://www.aghdha.ir/ وب سایت عقدها به زبان عربی.

http://troth.ir/ وب سایت ترث به زبان انگلیسی.


زاء: وب سایتهای دفتر کل ایمیل ملا که در صورت بروز حادثه ای برای هر یک از هفتاد وب سایت ایمیل در اینجا باید اطلاع رسانی شود.


http://yallah.ir/ وب سایت عربی یا الله
http://yallah.ir/farsi/ وبلاگ یا الله فارسی


حاء: وب سایتهای دفاتر ایمیل ملا که اشخاصی که نمره ایمیل از ما دریافت کرده اند به آن حق دارند. هر دفتر ۱۴ دامنه یا وبسایت دارد. و سایر اشخاص نیز می توانند ایمیل مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نمایند.


http://baqoran.ir/ وب سایت با قرآن

ad-din.ir@…(الدین) janami.ir@…(جانمی)

baqoran.ir@… (با قرآن) ba-qoran.ir@…(با قرآن)

o72.ir …@ii72.ir …@i72.ir …@mufid.ir@…

abdoh.ir@… (بنده خدا) fouz.ir@… (رستگاری)

behresan.ir@… (بهرسان) buru.ir@… (برو

filebar.ir@…(فایل بر) talak.ir@…(تلک)


http://behras.ir/ وب سایت بهرس


ya1.ir وبسایت یا واحد

boru.ir …@hobb.ir …@ya1.ir@…

dorrha.ir …@talac.ir …@envan.ir@…

i.135214.ir@…(فاطمه زهراء علیها السلام در حساب ابجد)

behras.ir …@beras.ir …@addeen.ir@…

o40.ir …@۷-۲٫ir …@ba110.ir …@ardhe.ir@…


http://nael.ir/ وب سایت عربی نائل

naele.ir …@nayel.ir …@nael.ir@…

qasire.ir …@ya135.ir@… سخن کوتاه برای بانوان

ya110.ir …@macum.ir@… (با شما)

http://haza.ir/ این پیامبر و کسانی که ایمان آوردند

haza.ir (این) alayn.ir@… (هفتاد معنای خوب دارد)

http://zayf.ir/ وب سایت ضیف برای آداب مهمانی

 

http://www.onsa.ir/ وبسایت انثی برای احکام بانوان

zayf.ir@… (مهمان) onsa.ir@… (زن)

qasde.ir@…(میانه‏روی برای بانوان) enni.ir@… (همانا من)

ennama.ir@…(این است وجز این نیست. برای کلام وحیانی)


http://orfi.ir/ وب سایت عرفی


http://ba5.ir/ حدیث شریف کساء.

al-din.ir@… (الدین) ba5.ir …@ba14.ir@…

 

http://www.qarat.ir/ الویب قرئة مسیر الی المواقع قرآنیة

khayr.ir@… (خیر) qarat.ir@… (قرائت) dorha.ir@… (درّها)

neyl.ir@… (نیل) orfy.ir@… (عرفی) orfi.ir@… (عرفی)

filek.ir@… (فایلک) o70.ir@… (دفتر هفتاد) borov.ir@… (برو)

 

http://bahname.ir/ وبسایت به نامه

bahname.ir@… (ایمیل تبلیغات)

foroshiye.ir@… (ایمیل تجارت)


http://zargo.ir/ وب سایت زرگو

۱۳۵-۲۱۴٫ir (فاطمه زهراء علیها السلام در حساب ابجد)

 http://beres.ir/ با توجه به اهمیت مطالب  وب سایت ملا محتوای آن در وب سایت برس beres.ir تکرار شده است. این وب سایت یک رسانه بر خط غیر اختصاصی است که اشخاص می توانند از آن نشانی ایمیل خریداری نمایند.

 

http://qesar.ir/ وبسایت قصار

qesar.ir@…(سخن کوتاه) beres.ir …@nayl.ir@… (رسیدن)

zargv.ir …@zargo

al-naeini.ir@…

 

http://maaraz.ir/ وبسایت معرض

maaraz.ir@… (نمایشگاه) gherat.ir@…

 

 http://ba72.ir/ اطلاعیه محرم و صفر و روضه

aldin.ir …@ya5.ir …@ba72.ir@…

 

http://azwaj.ir/ همسر یابی

buro.ir@… (خانواده‏ها)azwaj.ir@…


طاء: خمس دفتر کل ایمیل ملا دارای سه وب سایت و پانزده دامنه ذیل؛ به شرح ذکر شده در وب سایت نامدار.

۱- دفتر نامدار فارسی

http://www.namedar.ir/

namedar.ir   …@ba-noor.ir@…

banoor.ir   …@behname.ir@…

hajaqa.ir          …@tekke.ir@…

۲- البرید عربی

http://www.albarid.ir/

albarid.ir   …@ghasd.ir@…

qasireh.ir       …@urfi.ir@…

urfy.ir      …@shaykh.ir@…

۳- بی فیو لاتینی

 http://by5.ir/

by5.ir …@or5.ir …@by14.ir@…

bypost.ir      …@byquran.ir@…


یاء: وب سایتهای موقوفه و غیره است.


 http://alali.ir/  وب سایت العلی (دامنه) با حق استفاده از علامت نام مبارک امیرالمومنین علیه السلام  کلا به نفع نیروی انتظامی محل فروخته می شود حداقل قیمت پیشنهادی بیست و نه میلیون تومان. برای تنظیم سند از فرماندهی نیروی انتظامی محل نامه بیاورید.


http://alyaqin.ir/ وب سایت عربی الیقین برای دروس عربی حوزه

http://www.fekrha.ir/ وب سایت فکرها برای دروس فارسی حوزه


http://www.ba-iran.ir/ وب سایت با ایران


http://bazar-ma.ir/ وب سایت بازار ما ؛ برای بازار شیعیان


   baharestanma.irاین وب سایت برای نیروی انتظامی بهارستان نایین است. هرکس از فرماندهی نیروی انتظامی بهارستان نایین نامه بیاورد به او تحویل داده می شود.


http://enna.ir/ وب سایت وقف طوایف حاج قنبری مزرعه نو نایین برای ایجاد پیوند عاطفی بین طوایف و قبائلی که با جد اعلی ما حاج قنبر نسبت خویشی دارند و تبلیغات دینی و تجاری


این وبسایت  http://www.howzeha.ir/تحت امر مرجع عالیقدر اعلم علماء حضرت آیه الله العظمی جناب آقای حاج شیخ حسین مظاهری ادام الله ظله العالی اداره میشود http://almazaheri.ir و ما دامی که اوامر خاصه از ایشان نرسد بر وفق آثار ایشان و دیگر اعاظم حوزه مبارکه علمیه اداره می شود و این وب سایت و دامنه های http://www.hawzeha.ir و http://www.hovzeha.ir خمس آل محمد علیهم السلام است که از اموال شخصی اینجانب شیخ رضا قنبری جدا شده است.


این وب سایت http://www.hovze.ir/  تحت امر ریاست تحقیقات رایانه ای مهر حوزه علمیه اصفهان اداره می شود و ما دامی که اوامر خاصه ای از ایشان نرسده بر وفق آثارشان اداره می شود و این وب سایت خمس آل محمد علیهم السلام است که از اموال شخصی اینجانب شیخ رضا قنبری مزرعه نو نایینی معروف به ملا جدا شده است و آماده تحویل به نماینده ریاست تحقیقات رایانه ای مهر حوزه علمیه اصفهان می با شد. هر کس از ایشان نامه بیاورد به تحویل داده می شود.
ضمنا کد تاييديه فني 4405594392 مي باشد. و موقتا وفق مقررات وب سایت mulla.ir ملا  اداره می شود 03/03/1400با تشکر ملا

 


http://jameehmodarresin.ir/ جامعه مدرسین حوزه علمیه
jameehmodarresin.ir/arabic/

جامعه المدرسین للحوزاه العلمیه

وقف جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه شیعه. جهت ملاحظه وقف نامه لمس یا کلیک فرمایید.


http://www.wail.ir/(ناله)برای توصیف جهندم 


http://azzahir.ir/ الویب الظاهر لدفع البدع و الفساد الظاهر


http://noorha.ir/ به عنوان خمس از اموال اینجانب ملا استخراج شده و به تبلیغات از محصولات فرهنگی نور اختصاص یافته است. و آماده تحویل می باشد که به مصلحت سازمان مربوطه بهره برداری شود.


http://zendegan.ir/ وب سایت زندگان برای شهیدان
http://zendegan.ir/arabic/ وب سایت عربی زندگان للشهداء

به عنوان خمس از اموال اینجانب ملا استخراج شده. توضیحا اینکه چون حاج آقا گلستانی کسی را برای اداره آن معرفی نکرده فلذا خمس قرار داده شده است.


کاف: وب سایت با دامنه id.ir. از نظر حقوقی قابلیت خرید و فروش ندارد.


http://reza-ghanbari-mazraeh-noo.id.ir رضا قنبری مزرعه نو


اعلانیه های ملا
( شادی و غم و اندیشه )

برای خواندن اعلانیه های  فارسی  ما،  وب سایت  بَه دین  http://bahdin.ir/?p=281 را ملاحظه فرمایید. انشاء الله خوشحال شوید. همچنین لیست وب سایتهای فارسی را در همین وب سایت ببینید http://bahdin.ir/?p=46


الاعلان لبعض ما یقدر علماء الشیعه بلا اذن من الحاکم الشرعی http://maakum.ir/?p=44 و ایضا ما عند نا من الویب بالعربیه http://maakum.ir/?p=209


o.h.s.t

http://ohst.ir/  = ENGLISH HOME 

با شما در شادی و غم و اندیشه